Diaspora Letters

En kväll skickas en handfull bilder mellan två parter och två platser. Båda är införstådda i vad dessa platser har att erbjuda och har nära relationer till dem. Mottagaren förstår först inte vad det är frågan om, men märker snart att bilderna berättar något och att meddelandet är riktat specifikt till honom. Denne inser att det inte finns några alternativ förutom att svara, och en fullskalig brevväxling är snart igång.

Diaspora Letters är ett visuellt samtal mellan fotograferna och konstnärerna Nicolás Wormull f. 1977, baserad i Chile och Ricard Estay f.1985, baserad i Stockholm, Sverige.

I två parallella dagböcker som demokratiskt samlas i Diaspora Letters  får läsaren ta del av en feberdröms liknande resa.

En intim mikro-makro dialog som troligen pågått längre än arbetet sträcker sig. Till synes längre än de två känt varandra. Kanske till och med i generationer.

Projektet kommer bli en fotobok, som beräknas publiceras 2021, mer info kommer.